tweede spoor amersfoort Geen verder een mysterie

Het is zeker duidelijk het u uw medewerker ons nieuwe arbeidsovereenkomst geeft mits u uw medewerker na 104 weken in dienst houdt, waarin kan zijn opgenomen dat een functie kan zijn gewijzigd. Bij andere, afgesproken arbeid, geldt ons loondoorbetalingsverplichting aangaande een paar jaar vanaf het ogenblik het de medewerker opnieuw beroerd is.De ei

read more